İnternet, ülkemizin dünya ile bütünleşmesi, kalkınmış, rekabetçi, demokratik, çok sesli bir ülke olması, Bilgi Toplumuna yöneliş icin olmazsa olmaz bir önkoşuldur. İnternet altyapısının çeşitli, ucuz, güvenilir, güvenli olması tüm dünyanın birincil öncelikleri arasındadır. Bunun içinde internet altyapısının, telekom, kablo, uydu, sektörlerinin serbest ve tam rekabet içinde olması gerekir. Kiralık hat, ADSL, Uydu ve Kablo hizmetlerinde tam ve adil rekabet koşullarını taleb ediyoruz!